Ugdymo principai

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programos yra sudarytos remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktomis rekomendacijomis.  Mes esame „draugiški alergijoms”, todėl mūsų uždavinys – sukurti saugią, sveiką aplinką ir puoselėti vaikų sveikatingumą, o tai yra -  ir rezultatas, ir procesas, ir kasdienis buvimo stilius, kuris padeda pasiekti vaiko gerovės.

 • Bendravimas

  Socialinis aš apima būdus, kuriais bendraujama su kitais

 • Ryžtas

  Kovojantis aš apima įvairius sunkumų įveikimo būdus, kuriuos asmuo turi

 • Kūrybingumas

  Kūrybiškasis aš apima gebėjimą mąstyti, jausti, kurti, dirbti

 • Dvasinė sveikata

  Esminis aš tai bazinė nuostatų, vertybių, įsitikinimų sistema, kuri sudaro gyvenimo suvokimo pagrindą

 • Kūno lavinimas

  Fizinis aš kūno funkcijos bei su sveikata susijusi elgsena

Tapkime draugais! Sekite mūsų veiklą ir facebook paskyroje.