Kas mums svarbu?

Thinking Owl question
Sėkmingas mąstymas - tai atvirumas patirčiai, mokėjimas kurti ir eksperimentuoti, smalsumas ir noras mokytis, sugebėjimas spręsti problemas, keisti elgesį, mokėjimas spręsti konfliktus.
Su gerove yra susijęs savo jausmų priėmimas ir supratimas, mokėjimas tinkamai reikšti savo jausmus, gebėjimas patirti teigiamus ir įveikti neigiamus jausmus, energingumas.
Gerovę lemia pasitenkinimas savo veikla; jausmas, jog veikloje gali panaudoti savo žinias ir įgūdžius; gebėjimas susidoroti su užduotimi; saugumo jausmas; pagarbos jausmas; sėkmingi santykiai su kitais; pasitenkinimas ugdymo veiklomis; žaisminga nuostata į užduotis.
Su gerove yra susijęs gebėjimas pasijuokti iš savo klaidų ir netikėtų įvykių, kurie nutinka kasdienybėje; gebėjimas matyti prieštaravimus, ar naujai pažvelgti į iškilusius sunkumus; gebėjimas juokauti, net vykdant sudėtingesnes užduotis.
Sėkmingą sunkumų įveikimą lemia gebėjimas save kontroliuoti, pozityvi nuostata į gyvenimo pokyčius.
Pozityvus savęs vertinimas - priėmimas to, kas aš esu, ir koks aš esu; priėmimas tiek savo teigiamų, tiek neigiamų savybių, fizinės išvaizdos; požiūris į save, kaip į unikalų ir vertingą asmenį.
Gerovę didina socialiniai santykiai su kitais individais ir bendruomene; draugai, kuriais galima pasitikėti, kurie gali padėti; nebuvimas vienišu; gebėjimas jaustis komfortiškai socialinėse situacijose; gebėjimas pasitikėti kitais, gebėjimas būti empatišku; jausmas, kad esi kitų suprastas; dalyvavimas bendroje grupinėje veikloje.
Gerovės jausmui labai svarbus gebėjimas kurti artimus ryšius, gebėjimas priimti ir parodyti žavėjimąsi kitu žmogumi; gebėjimas priimti kitą žmogų; pagarbos jausmas artimam žmogui; sveikas bendravimo stilius.
Gerovės jausmas yra susijęs su savo lyties ir su ja susijusių vaidmenų, pareigų, atsakomybės priėmimu.
Gerovės jausmą didina savo kultūrinių šaknų priėmimas, tradicijų puoselėjimas, kultūros svarbos suvokimas, tačiau taip pat ir atvirumas, domėjimasis kitomis kultūromis, kitų tautų patirties integracija.
Su gera fizine ir psichologine sveikata yra susijęs pakankamas fizinis aktyvumas.

Tapkime draugais! Sekite mūsų veiklą ir facebook paskyroje.