Kas mums svarbu?

Thinking Owl question
Teisingas mąstymas - tai atvirumas patirčiai, mokėjimas kurti ir eksperimentuoti, smalsumas ir noras mokytis, sugebėjimas spręsti problemas, keisti elgesį, mokėjimas spręsti konfliktus.
Savo jausmų priėmimas ir supratimas, mokėjimas tinkamai reikšti savo jausmus, gebėjimas patirti teigiamus ir įveikti neigiamus jausmus yra visapusiškai susiję su mūsų siekiama vaiko gerove.

Siekiame, kad vaikas mėgtų ugdymo veiklas, sužadinti žaismingą nuostatą į užduotis, išlaikyti saugumo bei pagarbos jausmą bendraujant su kitais.

Gebėjimas pasijuokti iš savo klaidų ir netikėtų įvykių, kurie nutinka kasdienybėje yra labai svarbus; neišsigąsti iškilusių sunkumų, galėjimas juokauti, net vykdant sudėtingesnes užduotis.
Sėkmingą sunkumų įveikimą lemia gebėjimas save kontroliuoti, pozityvi nuostata į gyvenimo pokyčius.
Pozityvus savęs vertinimas - priėmimas to, kas aš esu, ir koks aš esu; priėmimas tiek savo teigiamų, tiek neigiamų savybių, fizinės išvaizdos; požiūris į save, kaip į unikalų ir vertingą asmenį.
Skatinami socialiniai santykiai su kitais individais ir bendruomene; draugais, kuriais galima pasitikėti, kurie gali padėti; nebuvimas vienišu; gebėjimas jaustis komfortiškai socialinėse situacijose; gebėjimas pasitikėti kitais, gebėjimas būti empatišku; jausmas, kad esi kitų suprastas; dalyvavimas bendroje grupinėje veikloje.
Kiekvienam vaikui labai svarbus gebėjimas kurti artimus ryšius, gebėjimas priimti ir parodyti žavėjimąsi kitu žmogumi; gebėjimas priimti kitą žmogų; pagarbos jausmas artimam žmogui; sveikas bendravimo stilius.
Siekiama savo lyties ir su ja susijusių vaidmenų, pareigų, atsakomybės priėmimo; skatinamas tolerantiškumas.
Svarbus savo kultūrinių šaknų priėmimas, tradicijų puoselėjimas, kultūros svarbos suvokimas, tačiau taip pat ir atvirumas, domėjimasis kitomis kultūromis, kitų tautų patirties integracija.
Su gera fizine ir psichologine sveikata yra susijęs pakankamas fizinis aktyvumas, įtraukiami sporto užsiėmimai.

Tapkime draugais! Sekite mūsų veiklą ir facebook paskyroje.