Lankymo taisyklės Valakampiuose

 1. Vaikus į darželį galima atvesti ne anksčiau kaip 7:30 val., o pasiimti ne vėliau kaip 18:30 val. 
 2. Apie vaiko neatvykimą į darželį dėl ligos ar kitų priežasčių prašome pranešti telefonu.
 3. Tėvai privalo informuoti pedagogus apie vaiko specifinius sveikatos sutrikimus  (alergiją maistui ir kitkam, buvusias operacijas, traumas, epilepsiją ir kt.) 
 4. Negalima į darželį atvesti užkrečiama liga sergnačių ar temperatūros turinčių vaikų.
 5. Į darželį negalima neštis jokių savo maisto produktų.
 6. Vaikas su savimi darželyje gali turėti tik vieną mylimą žaislą. Jis turi būti saugus, be jokių aštrių, smulkių detalių. (Auklėtojos už juos nėra atsakingos).
 7. Draudžiama neštis ir spintelėje palikti bet kokius medikamentus, maisto produktus, ir kitus nereikalingus daiktus, keliančius pavojų sveikatai.
 8. Tėvų pareiga nustatyti vaikų elgesio ribas, laikantis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų. Domėtis vaikų elgesiu darželyje, o esant reikalui, jį koreguoti. 
 9. Tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į darželį. Griežtai draudžiama neštis daiktus pavojingus vaiko ir kitų vaikų sveikatai.
 10. Jeigu reikia, vaiką aprūpinti papildomomis asmens higienos priemonėmis (sauskelnėmis, šlapiomis servetėlėmis, seilinukais ir kt.) bei pižama (marškinėliais) miegui.
 11. Vaikus rengti patogiais drabužėliais. Turėti avalynę, skirtą avėti viduje, ir atsarginių drabužių spintelėje.
 12. Vaikus iš darželio pasiimti gali tik tėvai. Jeigu vaiką pasiima kiti asmenys (broliai, sesės, močiutės, auklės ir pan.) tėvai privalo parašyti sutikimą. 
 13. Grupės auklėtoja turi teisę neatiduoti vaiko neblaiviems ar įtarimą keliantiems asmenims.
 14. Pasiimant vaikus, tėvai turi apie tai pranešti auklėtojai. Nekviesti vaiko pro langus, pro darželio tvorą, iš automobilio. 
 15. Laiku atsiskaityti (iki einamojo mėnesio 20 dienos) už vaiko išlaikymą darželyje.
 16. Vartojimo ginčus spręsti neteismine tvarka kompetentinga Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, www.vvtat.lt).

Valakampių darželio informacija

Tapkime draugais! Sekite mūsų veiklą ir facebook paskyroje.